Φιλοξενία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Κακολύρης, Γεράσιμος, Η ηθική της φιλοξενίας. Ο Ζακ Ντερριντά για την απροϋπόθετη και την υπό όρους φιλοξενία, Πλέθρον, Αθήνα 2017.

Παντελιάδου, Σοφία & Πάνες, Πέτερ (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017.

Kearney, Richard, Ξένοι, θεοί & τέρατα, μτφρ. Νίκος Κουφάκης, Ίνδικτος, Αθήνα 2006

Derrida, Jacques, Πέραν του κοσμοπολιτισμού, μτφρ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Αθήνα: Κριτική, 2003.

Ντερριντά, Ζακ & Ντυφουρμαντέλ, Αν, Περί φιλοξενίας: Η Αν Νυφουρμαντέλ προσκαλεί τον Ζακ Ντερριντά να απαντήσει, μτφρ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Αθήνα: Εκκρεμές, 2006.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Αραμπατζής, Γιώργος, «Φιλοξενία και εικονολογία», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 258-272.

Βασιλόγιαννης, Φίλιππος, «Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον πολιτικό φιλελευθερισμό», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 210-225.

Γιαννόπουλος, Γιώργος, «Άνθη στο κατώφλι», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 4-7.

Ηροδότου, Κωνσταντίνος, «Η φιλοξενία στον Derrida», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 380-385.

Κακολύρης, Γεράσιμος, «Απορίες της φιλοξενίας στον Οιδίποδα επί Κολωνώ του Σοφοκλή και στην Άλκηστη του Ευριπίδη», στο Γιώργος Π. Πεφάνης (επιμ.), Η φιλοσοφία επί σκηνής: Θεατροφιλοσοφικές εστιάσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 2019, σσ. 133-153.

——–, «Η ηθική και η πολιτική της φιλοξενίας», στου ιδίου (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 8-37.

——–, «Η φιλοξενία στην Ομήρου Οδύσσεια και τη Βίβλο», στο Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική σκέψη (εναρκτήρια διάλεξη: Diane Cuny), Εκδόσεις Εργαστηρίου Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2019, σσ. 53-62.

——-, «Φιλοξενία και έμβια όντα: Η ανάγνωση του ποιήματος «Φίδι» του D.H. Lawrence από τον Jacques Derrida», Ποιητική, τχ. 18, Φθινόπωρο – Χειμώνας 2016, σσ. 25-44 (αγγλικά: εδώ).

——-, «Η ηθική της φιλοξενίας: Ο Ζακ Ντεριντά για την απροϋπόθετη και την υπό όρους φιλοξενία», στο Αθηνά Αθανασίου & Γιώργος Τσιμουρής (επιμ.), Μετανάστευση, φύλο και επισφάλειες σε συνθήκες κρίσεις, ειδικό τεύχος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140-141 Β’-Γ’, 2013, σσ. 39-55 [αγγλικά: εδώ].

Καμπούρη, Νέλλη, «Φιλοξενία και πρακτικές υποδοχής του ξένου», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 96, Ιανουάριος-Μάρτιος 2007, σσ. 17-23.

Kant, Immanuel, «Τρίτο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη: Το κοσμοπολιτικό δίκαιο οφείλει να περιορίζεται σε όρους της καθολικής φιλοξενίας», στου ιδίου, Προς την αιώνια ειρήνη: Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα, μτφρ.-εισαγωγή-σχόλια Κωνσταντίνος Σαργέντης, επιστημ. θεώρηση Γιώργος Ξηροπαΐδης, Αθήνα: Πόλις 2006, σσ. 81-86.

Καραβαντά, Μίνα, «Το απροϋπόθετο και η φιλοξενία, το απροϋπόθετο της φιλοξενίας: “ἰώ πόλις”, ιδού ο άνθρωπος», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 112-133.

Κουμασίδης, Ιορδάνης, «Jacques Derrida – Δικαιοσύνη και φιλοξενία ως συνθήκη του σύγχρονου πολιτικού», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 386-394.

Λαμπρόπουλος, Απόστολος, «Χρεοστάσιο, φιλοξενία, συγχώρηση – σε κρίση», Ποιητική, τεύχος 11ο, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013, σσ. 196-205. Επίσης στο Γ. Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 115-125.

Μακρής, Σπύρος, «Η φιλοξενία στον Εμμάνουελ Λεβινάς: Ηθικές και πολιτικές όψεις», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 165-177.

——-, «Η ετερότητα ως ηθική της φιλοξενίας στη σκέψη του Jacques Derrida» & «Η φιλοξενία ως δώρο. Το φάντασμα του Jacques Derrida», στου ιδίου, Πολιτική επιστήμη, κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας. Κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις. Εισαγωγικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015, σσ. 272-282.

Μήττα, Δήμητρα, «Ικετεία και ασυλία στον Αισχύλο: “ξένοι” και φονιάδες», ανθρώπινο, τχ. 2 (Ιούνιος 2016), σσ. 113-126.

Μουζακίτης, Άγγελος, «Ανεστιότητα και φιλοξενία: Το παράδοξο της νεωτερικότητας», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 165-177.

Μπαλτάς, Αριστείδης, «Φιλοξενία και απαλλοτρίωση: Μια διευκρινιστική ερώτηση στον Ζακ Ντεριντά», στου ιδίου, Φιλοξενώντας τον Ζακ Ντεριντά…Στο περιθώριο επιστήμης και πολιτικής, Εκδόσεις Εκκρεμές, Αθήνα 2004, σσ. 61-73.

Νικολακοπούλου, Έλενα, «Η έννοια της φιλοξενίας στον Ζακ Ντερριντά», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 97-111.

——–, «Το συμβάν της φιλοξενίας και η ηθική της άπειρης ευθύνης στον Jacques Derrida», στο Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου, Didier Moreau, Christiane Gohier (επιστ. επιμ.), Η ηθική στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφικές ανιχνεύσεις και φιλοσοφικά ξέφωτα, Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Ρόδος, 2018, σσ. 258-294.

Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, «Ο αδιανόητος ρατσισμός: η πολιτικοποίηση της “φιλοξενίας” την εποχή της κρίσης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 127, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014, σσ. 46-62.

Πενολίδης, Θεόδωρος, «Αυτογνωσία: ένας αναγκαίος όρος της φιλοξενίας», στο Σοφία Παντελιάδου & Πέτερ Πάνες (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017, σσ. 180-197.

Πρώιμος, Κωνσταντίνος, «Hospitalitas, φιλοξενία και hostilitas. Οι Λατίνοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι Μοντέρνοι και η ιστορία της αρχιτεκτονικής στο έργο του Martin Heidegger», στου ιδίου, Στα όρια της αισθητικής. Ο ρόλος της τέχνης στα κείμενα του M. Heidegger και του J. Derrida, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2003, σσ. 83-115.

Στάικου, Ελίνα, «Πέρα από τη φιλοξενία: Αυτοάνοσο και μητρότητα», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 134-150.

Τέγος, Σπύρος, «Εμπορικό πνεύμα και (α)φιλόξενα ήθη στον Διαφωτισμό», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 151-164.

Τσακίρη, Βάσια, «Η άπειρη αγάπη ως εκπλήρωση του καθήκοντος: το διακύβευμα της φιλοξενίας στον Σαίρεν Κίρκεγκωρ», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 151-164.

Φαράκλας, Γιώργος, «Γιατί μᾶς συμφέρει νὰ ὑποδεχτοῦμε τοὺς πρόσφυγες», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 151-164.

Benveniste, Émile, «Φιλοξενία», μτφρ. Μαρίνα Βήχου, στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 38-56.

Chalier, Catherine, «Φιλοξενία ατόμων, φιλοξενία ομάδων», μτφρ. Γιώργος Αυγούστης, στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 62-77.

Derrida, Jacques, «Ευθύνη και φιλοξενία», μτφρ. Γεράσιμος Κακολύρης, Άνθρωπος, τχ. 7,  Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2022, σσ. 170-179.

——–, «Η αρχή της φιλοξενίας», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 78-84.

——-, «Φιλοξενία, δικαιοσύνη και ευθύνη: Διάλογος με τον Jacques Derrida», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 312-338.

Derrida, Jacques & Roudinesco, Elisabeth, Συνομιλίες για το αύριο, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, επιστημ. επιμέλεια Άρης Στυλιανού, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005, σσ. 142-148.

Λακιέζ-Βάνιεκ, Εύα (Eva Laquièze-Waniek), «Δώρο και αξίωση στον αστερισμό της φιλοξενίας – μια παρέμβαση», στο Σοφία Παντελιάδου & Πέτερ Πάνες (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017, σσ. 198-213.

Morin, Marie-Eve, «Ηθική, χώρος και φιλοξενία στον Ζακ Ντερριντά», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 85-96.

Schérer, René, «Ένας άγραφος νόμος», μτφρ. Βίκυ Ιακώβου, στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η φιλοξενία (αφιέρωμα), Ένεκεν, τχ. 42 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, σσ. 57-61.

——-, «Φιλοξενία και Ουτοπία», μτφρ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, περιοδικό Ουτοπία, τχ. 109, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, σσ. 109-114.

Σερέρ, Ρενέ, «Φιλοξενία και ουτοπία» (Συνέντευξη του Ρενέ Σερέρ στον Γεράσιμο Κακολύρη), Η Αυγή της Κυριακής, 13 Οκτωβρίου 2013, σ. 44. Γαλλικό κείμενο: Ιστοχώρος Ici et ailleurs.

Waldenfels,  Bernhard, «Ξενότητα, φιλοξενία και εχθρότητα», μτφρ. Ανθή Βηδενμάιερ, Ένεκεν, τχ. 14,  Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009, σσ. 113-128.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Γουέντλαντ, Άαρον Τζέιμς, «Τι οφείλουμε ο ένας στον άλλο;» (Μια λεβινασική προσέγγιση της ηθικής μας ευθύνης απέναντι στους πρόσφυγες), μτφρ. Γεράσιμος Κακολύρης, Η Αυγή της Κυριακής / «Ενθέματα», 7 Φεβρουαρίου 2016, σσ. 36-37.

Μήτας, Στέργιος, «Immanuel Kant, Προς την αιώνια ειρήνη: Πρόσφυγες, μετανάστες και το καντιανό “δίκαιο της φιλοξενίας”», Η Αυγή της Κυριακής / «Αναγνώσεις», 18 Απριλίου 2014.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Μπαμπινιώτης, Γιώργος, «Ετυμοπερίεργα ξένος ξενίζω παράξενος πρόξενος φιλόξενος ξενοδόχος ξενιτεύομαι ξενιστής», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ιδίου.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Fotou, Maria, Ethics of Hospitality: Envisaging the Stranger in the Contemporary World (PhD Thesis, 2016).

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Νικολακοπούλου, Ελένη, «Η έννοια της φιλοξενίας στον Jacques Derrida», Μ.Π.Σ. «Ηθική», Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Φεβρουάριος 2017.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

«Η φιλοξενία» (επιμ. αφιερώματος Γεράσιμος Κακολύρης), Ένεκεν, τχ. 42, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ / ΒΙΝΤΕΟ

«Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον Φιλελευθερισμό». Μια συζήτηση με τον Φίλιππο Βασιλόγιαννη (Επίκουρο Καθηγητή Φιλοσοφίας του Δικαίου Νομική ΕΚΠΑ), Τρίτη 24 Μαΐου, στις 20.00 μ.μ., στο Καφέ Έναστρον, Σόλωνος 101, Αθήνα (τηλ.: 210 3828161). Διοργάνωση: Εκδόσεις Ευρασία, Υπεύθυνος Προγράμματος-Συντονιστής: Μίλτος Ν. Θεοδοσίου (Βίντεο διάλεξης) (κείμενο διάλεξης).