Διατομικότητα

Διατομικότητα

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Μπαρτσίδης, Μιχάλης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης, Νήσος, Αθήνα 2014.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Αϊβαλής, Οδυσσέας, «Από τη συνάντηση στο δέσιμο: Η συνάντηση του αστάθμητου υλισμού με τη διατομικότητα», Θέσεις, τχ. 134, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016.

Μπαρτσίδης, Μιχάλης, «Όψεις και όρια του κλασικού φιλελευθερισμού του Adam Smith από διατομική σκοπιά», Αξιολογικά, τχ. 31, Άνοιξη 2017, σσ 137-152.

———-, «Εισαγωγή», στου ιδίου (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης, Νήσος, Αθήνα 2014, σσ. 13-136.

———-, «O κόσμος της ζωής και ο κόσμος της ιστορίας», Θέσεις, τχ. 103, 2008, σσ. 115-122.

———-, «Για την έννοια της διατομικότητας, Μπαλιμπάρ και Σπινόζα», Θέσεις τχ. 95, σσ. 127-146.

Morfino, Vittorio, «Ατομίκευση και διατομικότητα. Από τον Σιμοντόν στον Αλτουσέρ», στο Μιχάλης Μπαρτσίδης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης. Αθήνα: Νήσος, 2014, σσ. 447-475.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Αθανασίου, Αθηνά, Βιβλιοκρισία: Μιχάλης Μπαρτσίδης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης (Εκδ. Νήσος, 2014), Αξιολογικά, τχ. 31, Άνοιξη 2017, σσ 187-192.

Γουνόπουλος, Άγγελος, «Διατομικότητα και συνάντηση. Η εμπειρία της αξιοπρέπειας» (για το βιβλίο του Μιχάλη Μπαρτζίδη (επιμ.- εισαγωγή), Διατομικότητα. Κείμενα για την οντολογία της σχέσης, εκδόσεις Νήσος,2014), Θέσεις, τχ. 134, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016.

Καρίτζης, Ανδρέας, Βιβλιοκρισία: Μιχάλης Μπαρτσίδης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης (Εκδ. Νήσος, 2014), Θέσεις, τχ. 138, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017.

Πιζάνιας, Πέτρος Θ., «Ο άνθρωπος ως άτομο και εν κοινωνία» (για το βιβλίο του Μιχάλη Μπαρτζίδη (επιμ.- εισαγωγή), Διατομικότητα. Κείμενα για την οντολογία της σχέσης, εκδόσεις Νήσος), Η Αυγή της Κυριακής / «Αναγνώσεις», 22 Μαΐου 2016.

Φουρτούνης, Γιώργος, «Η σκέψη της σχέσης». Για το βιβλίο: Μιχάλης Μπαρτσίδης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης (Εκδ. Νήσος, 2014), Σύγχρονα Θέματα, τχ. 132-133, Ιανουάριος-Ιούνιος 2016.

Χριστόπουλος, Δημήτρης, «Ήμουν και είμαι “διατομιστής”» (Η προβληματική της διατομικότητας, με αφορμή τον συλλογικό τόμο Διατομικότητα – Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης (επιμέλεια Μιχ. Μπαρτσίδης), on line περιοδικό Χρόνος, τχ. 33, ιανουάριος 2016.