Αντιγόνη

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Honig, Bonnie «Ο θρήνος της Αντιγόνης, η οδύνη του Κρέοντα: πένθος, ανήκειν και πολιτική της εξαίρεσης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 120, Ιανουάριος-Μάρτιος 2013, σσ. 78-96.