Προσφυγικό – Μετανάστευση

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις, Αθήνα 2018.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Μιχαήλ, Σάββας, «Έξοδος χωρίς Γη της Επαγγελίας», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 165-173.

Μπαρτσίδης, Μιχάλης, «Ο εσωτερικός αποκλεισμός της Ευρώπης. Hotspot Politics vs. Κοσμο-πολιτική», Θέσεις, τχ. 138, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017.

Σκούμπη, Βίκη, «Αντί για “βδέλυγμα”, ένα μικρό θαύμα: η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο προσφυγικό», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 174-184.

Μπαντιού, Αλαίν, «Σχετικά με την υποτιθέμενη προσφυγική “κρίση”», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 137-150.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τσιμουρής, Γιώργος, «Η προσφυγική “κρίση” ως νέο-φιλελεύθερη ευρωπαϊκή θανατοπολιτική», Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 14 Ιανουαρίου 2018.

Χριστόπουλος, Δημήτρης, «Τι εξέταση χρειάζεται η πολιτογράφηση», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 11 Σεπτεμβρίου 2017.

———-, «Δεν μου αρέσει το σπανακόρυζο…», Νέα Σελίδα, ένθετο: Ιδεογράμματα, 9 Ιουλίου 2017.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

d’Ambrosio, Luca, «Όταν η μετανάστευση είναι αδίκημα» (30/11/2010), ιστότοπος waltendegewalt (γαλλικά: εδώ).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Βανδώρος, Σωτήρης, «Πρόσφυγες: πού αρχίζει και πού τελειώνει το καθήκον μας;» (για το βιβλίο: Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις 2017), Book Press, Τρίτη 17 Απριλίου 2018.

Δημητρίου, Στέφανος, «Έκαστος δικαιούται…» (για το βιβλίο: Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις 2017), Η Αυγή, ένθετο: «Αναγνώσεις», Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ράμμος, Χρήστος Ν., «Δημοκρατική υποχρέωση η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες» (για το βιβλίο: Κωνσταντίνος Α. Παπαγεωργίου, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις 2017), the books’ journal, τχ. 90, Σεπτέμβριος 2018, σσ. 62-65.

Σιακαντάρης, Γιώργος, «Οι πρόσφυγες, η ηθική και εμείς» (για το βιβλίο: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις, Αθήνα 2017, σελ. 90), Τα Νέα, 16 Ιουνίου 2018.

Σωτηρόπουλος, Γιώργος, «Ενάντια στον ανθρωπισμό (των κυρίων)» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Βάσια Λέκκα και Γρηγόρης Πανουτσόπουλος, Διάχυση συνόρων, χάραξη σωμάτων, σημεία καταγραφής, εκδόσεις futura, Αθήνα, 2016) Θέσεις, τχ. 138, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ελένη Γεωργίου, «Ο πρόσφυγας και το προσφυγικό. Μια φιλοσοφική προσέγγιση», Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, στις 18:00 μ.μ, στην αίθουσα Δέσκοι (Λαγουμιτζή 22), Πάντειο Πανεπιστήμιο. H εισηγήτρια είναι απόφοιτος ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διοργάνωση: Σεμινάριο Φιλοσοφίας και Πολιτικής Θεωρίας Μεταπτυχιακών και Υπ. Διδακτόρων, Πάντειο Πανεπιστήμιο.