Λαϊκισμός

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟ

 Hoffmann, Christian – Birman, Joel, Μια καινούργια ανάγνωση του λαϊκισμού: Ψυχανάλυση και πολιτική, μτφρ. Κατερίνα Γούλα, Πλέθρον, Αθήνα 2020.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟ

Σταυρακάκης, Γιάννης, «Η ανάλυση λόγου ερευνά τον λαϊκισμό: τρεις προκλήσεις και ένα δίλημμα», μτφρ. Αντώνης Γαλανόπουλος, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 140-141, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018, σσ. 37-44.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Chantal Mouffe, «Η δαιμονοποίηση του λαϊκισμού δεν λειτουργεί – Η Ευρώπη χρειάζεται μια προοδευτική λαϊκιστική εναλλακτική», μτφρ. Πάνος Παναγιώτου, Η Αυγή, ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 (αγγλ.: «Demonising populism won’t work – Europe needs a progressive populist alternative»).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟ

Gerbaudo, Paolo, «Προς έναν πλουραλιστικό λαϊκισμό των πολιτών;» (συνέντευξη στον Αντώνη Γαλανόπουλο), Σύγχρονα Θέματα, τχ. 136, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017, σσ. 73-76.

Marlière, Philippe, «Πτώση της Σοσιαλδημοκρατίας, ανταγωνιστικοί λαϊκισμοί και οι προκλήσεις της αριστεράς σήμερα» (συνέντευξη στον Αντώνη Γαλανόπουλο), Σύγχρονα Θέματα, τχ. 136, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017, σσ. 77-81.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΙΚΙΣΜΟ

Σταυρακάκης, Γιάννης & Jäger, Anton, «Επιτεύγματα και περιορισμοί της “νέας” ορθοδοξίας στη σύγχρονη έρευνα του λαϊκισμού» (Για τα βιβλία: Jan-Werner Müller, Τι είναι ο λαϊκισμός; μτφρ. Δημήτρης Η. Αντωνίου, Πόλις, 2017 & Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Λαϊκισμός. Μια συνοπτική εισαγωγή, μτφρ. Ελένη Κοτσύφου, Επίκεντρο, 2017), Marginalia, τχ. 5, Ιούλιος 2018.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΑΪΚΙΣΜΟ

Populismus: Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία