Σκοπός

Σκοπός της ιστοσελίδας «Σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία» είναι η συγκέντρωση βιβλιογραφικών πληροφοριών για το έργο Γάλλων φιλοσόφων που έχει μεταφραστεί και δημοσιευτεί στα ελληνικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η φιλοσοφική έρευνα ή μελέτη εν γένει.

Ως εκ τούτου, δεν είναι απλώς θεμιτή αλλά αναγκαία η επισήμανση από τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες των όποιων παραλείψεων, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν παρά να είναι πολλές.