Ευθανασία

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Γραμματικοπούλου, Ελένη (επιμ.), Ευθανασία: Η σημαντική του «καλοΰ» θανάτου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2000.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ


Αβαγιανού, Αφροδίτη Α., «Ευθάνατος θάνατος”: Το “καλώς θανεϊν” στην αρχαία Ελλάδα», στο Ελένη Γραμματικοπούλου (επιμ.), Ευθανασία: Η σημαντική του “καλοΰ” θανάτου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2000, σσ. 31-54.

Κρανιδιώτης, Γεώργιος,  «Η σύγχρονη θεώρηση του θανάτου και το αίτημα για ευθανασία», Επιστημονικά Χρονικά, τόμ. 23, τχ. 2, 2018, σσ. 115-121.