Ρατσισμός

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ζακ Ρανσιέρ, «Ρατσισμός: ένα πάθος από τα πάνω», μτφρ. Σοφία Παπαγιαννάκη, Βαβυλωνία, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 (γαλλικά: εδώ).