Δώρο

Δώρο

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΩΡΟ

Παντελιάδου, Σοφία & Πάνες, Πέτερ (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ

David Graeber, «Χάρισέ το» (για τον Μαρσέλ Μως και το δώρο), Rebel, 3 Ιουλίου 2012 (αγγλικά: εδώ).

Λακιέζ-Βάνιεκ, Εύα (Eva Laquièze-Waniek), «Δώρο και αξίωση στον αστερισμό της φιλοξενίας – μια παρέμβαση», στοστο Σοφία Παντελιάδου & Πέτερ Πάνες (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017, σσ. 198-213.

Μίλερ-Φουνκ, Βόλφγκαγκ (Wolfgang ller-Funk), «Το δώρο και η αλλότητα», στο Σοφία Παντελιάδου & Πέτερ Πάνες (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017, σσ. 7-45.

Βάλντενφελς, Μπέρνχαρτ (Bernhard Waldenfels), «Η υπερβολή του δώρου», στο Σοφία Παντελιάδου & Πέτερ Πάνες (επιμ.), Αγορά και δώρον. Φαντάσματα της φιλοξενίας, Ένεκεν θεωρίας, Θεσ/νίκη 2017, σσ. 46-57.