Schmitt, Carl

Carl Schmitt (Καρλ Σμιτ)

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΣΜΙΤ

Μακρής, Σπύρος, «Η έννοια του κράτους στην πολιτική σκέψη του Carl Schmitt», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme) 47 (2010), 953-956.