Κοινά αγαθά

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Νταρντό, Πιερ & Κριστιάν Λαβάλ, Κοινό: Δοκίμιο για την επανάσταση στον 21ο αιώνα, μτφρ. Πάνος Αγγελόπουλος & Βίκυ Ιακώβου, επιμ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Εκκρεμές, Αθήνα 2020.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Tarinski, Yavor, «Κοινά αγαθά: Από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημοκρατική διαχείριση», μτφρ. Ιωάννα Μαραβελίδη, Βαβυλωνία, τχ. 19, σσ. 11-13.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κοτσακά, Δώρα, «Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η ευκαιρία για την διεύρυνση της οικονομίας των κοινών», Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 9 Δεκεμβρίου 2018.

Κωστάκης, Βασίλης, «Γιατί η βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.

Μπρούμας, Αντώνης, «Νόμος, Σύνταγμα και Κοινά», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.

Παπανικολάου, Γιώργος, «Η ανάδυση του ιδεολογικοπολιτικού ρεύματος των Κοινών», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.

Χαϊδοπούλου Βρυχέα, ΜαρίαΚαθημερινότητα, τεχνολογία, κοινά: λίγα λόγια περί του πολέμου για το χρόνο και το χώρο», Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 9 Δεκεμβρίου 2018.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Κιουπκιολής, Αλέξανδρος, «Το κρίσιμο στοίχημα στα εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας ο συνειδητός πολιτικός προσανατολισμός» (συνέντευξη στον Χρίστο Μάη), Marginalia, τχ. 6, «αφιέρωμα: Δέκα χρόνια κρίσης», Οκτώβριος 2018.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Gutwirth, Serge & Stengers, Isabelle, «Η επανάκαμψη των commons θέτει το δίκαιο σε δοκιμασία», μτφρ. Βικτωρία Νασούλη, επιμ. Ελισσάβετ Σπυρίδου, ιστότοπος meta/μετα, 2018 (γαλλ.: «Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons», Revue Juridique de l’Environnement, 2016).

O’Shaughnessy, MartinΣκέψεις πάνω στο κοινό με τον Pierre Dardot και τον Christian Laval», μτφρ. Γιώργος Δικμάνης,  επιμ. Ελισσάβετ Σπυρίδου, ιστότοπος meta/μετα, 2018 (αγγλ.: «Thinking about the common with Pierre Dardot and Christian Laval», La France et la Crise, 2 Δεκεμβρίου 2015).