Ο ξένος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΞΕΝΟ

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ

Μπάουμαν, Ζίγκμουντ, Σπαταλημένες ζωές: Οι απόβλητοι της νεοτερικότητας, μτφρ. Μάρκος Καρασαρίνης, επιμέλεια Παντελής Ε. Λέκκας, Κατάρτι, Αθήνα 2005.

Sennett, Richard, Ο ξένος: Δύο δοκίμια για την εξορία, μτφρ. Παναγιώτης Σουλτάνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ

Δημόπουλος, Βασίλειος, «Ο “άλλος” ως “ξένος” στην παιδαγωγική του υπαρξισμού», Φιλοσοφείν, τχ. 3, 2011, σσ. 12-20.

Λεύκα, Αικατερίνη, «Οι ξένοι στα έργα του Πλάτωνος. Στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου», στο Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.), Ρητορική, επικοινωνία, πολιτική και φιλοσοφία, Ιωνία, Αθήνα 2002, σσ. 116-127.

Μήττα, Δήμητρα, «Ικετεία και ασυλία στον Αισχύλο: “ξένοι” και φονιάδες», ανθρώπινο, τχ. 2 (Ιούνιος 2016), σσ. 113-126.

Simmel, George, «Παρέκβαση για τον Ξένο», στου ιδίου, Περιπλάνηση στη νεωτερικότητα, μτφρ. Γιώργος Σαγκριώτης – Όλγα Σταθάτου, επιμ.-πρόλ.-εισ. Σπύρος Γάγγας – Κώστας Θ. Καλφόπουλος, επίμετρο Jürgen Habermas, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2004, σσ. 170-177.

Waldenfels,  Bernhard, «Ξενότητα, φιλοξενία και εχθρότητα», μτφρ. Ανθή Βηδενμάιερ, Ένεκεν, τχ. 14,  Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009, σσ. 113-128.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μελισσινού, Κατερίνα, «Ξένος, ο ανησυχητικά οικείος», Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Αναγνώσεις», 9 Απριλίου 2017.

Μπάουμαν, Ζίγκμουντ, «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επιστρέφουμε στα μικρά, φυλετικά κράτη» (συνέντευξη στην Ελένα Σελεστίνο), μτφρ. Πέτρος Κοντές, Η Εποχή, Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 (αγγλικά: εδώ).

———, «Οι απαντήσεις στους δαίμονες που μας καταδιώκουν» (συνέντευξη στον Davide Casati), μτφρ. Θώμη Γάκη, ιστοχώρος Κοίτα τον Ουρανό, 7 Αυγούστου 2016.

———, «Ο μεταναστευτικός “ηθικός πανικός” και οι (κατά)χρήσεις του», μτφρ. Δημήτρης Ιωάννου, Η Κυριακάτική Αυγή / «Ενθέματα», 6 Μαρτίου 2016 [αγγλικά: εδώ].

———, «Κολυμπώντας στην ανασφάλεια και αναζητώντας άγκυρα» (Πώς οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την τρομοκρατία και τους μετανάστες στο παιχνίδι της «ασφαλειοποίησης»), μτφρ. Γιάννης Χατζηδημητράκης, Η Αυγή της Κυριακής / «Ενθέματα», 1 Ιανουαρίου 2016.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Βραχιονίδου, Μαρία, «Η έννοια του “ξένου” μέσα από γλωσσικές παρατηρήσεις. Συνέχειες και ασυνέχειες».

Θεοδωρίδης, Πέτρος, «Για την “πολυτισμικότητα”, τον Ξένο και την εποχή μας», ιστότοπος Η Σπηλιά του Μοντεχρήστου, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

Μπαμπινιώτης, Γιώργος, «Ετυμοπερίεργα – ξένος ξενίζω παράξενος πρόξενος φιλόξενος ξενοδόχος ξενιτεύομαι ξενιστής», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ιδίου.

Παπαθανασίου, Θανάσης, «Ο ξένος που δέχομαι, ο ξένος που είμαι», ιστότοπος Η θεολογία μεσοπέλαγα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010.

Auchter, Thomas, «Η ιστορία της λευκής ζέβρας – Οι ψυχικές απαρχές του ρατσισμού», απόδοση από τη γερμανική γλώσσα: Κώστας Σκαρπίδης, ιστότοπος Παλαμπούρτζι, 11 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ

Δημήτρης Δρένος, «Μια εισαγωγή στη σκέψη του Ζύγκμουντ Μπάουμαν. Από τη στέρεη στη ρευστή νεωτερικότητα», διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό Τομέα Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοαοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2010.

Παριώτη, Θεοφανώ, «Η έννοια του ξένου και οι απόβλητοι της μετανεωτερικότητας: Μια κριτική προσέγγιση των θέσεων του Zygmunt Bauman πάνω στην ανισότητα, την ετερότητα και τον αποκλεισμό», διπλωματική εργασία, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Μάρτιος 2014.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

6ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου. Σχολική χρονιά 2016-17. Θέμα: «Η εμπειρία του ξένου».