Ζουμπουλάκης, Σταύρος

ΑΡΘΡΑ

«Εμμανουήλ Λεβινάς: η υπέρβαση του μεσσιανισμού», στο Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2011.

———–, «Λεβινάς εναντίον Σιμόν Βέιλ», Νέα Εστία, Τεύχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008, σσ. 460-473.

———–, «Μνήμη Εμμανουήλ Λεβινάς», Περιοδικό Αντί, τχ. 595, 5 Ιανουαρίου 1996, σσ. 50-53.

———–, «Η συνάντηση του Άλλου από τον δρόμο της Βίβλου. Σχόλιο στην εισήγηση της Μυρτώς Ρήγου, “Το πρόσωπο στη φιλοσοφία του Ε. Levinas. H ηθική ως ηθική του Άλλου”», Δευκαλίων, τχ. 14, αρ. 1, Οκτώβριος 1995, σσ. 115-121.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Καλέργη, Μαρία, «Λεβινάς και Βέιλ στην Αδελφή μου του Σταύρου Ζουμπουλάκη», Άνθρωπος, τχ. 1, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020, σσ. 49-57.