ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤ Σαγκριώτης, Γιώργος, Οι τρεις Κριτικές του Καντ: Ένας οδηγός πλοήγησης (Με παράρτημα για τη Θεμελίωση της ...

Kant, Immanuel

Άλλοι φιλόσοφοι

Άλασνταιρ Μακιντάιρ (1929) ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΑΚΙΝΤΑΙΡ π. Γκανάς, Ευάγγελος, «Μικρή σπουδή στον Άλασνταιρ Μακιντάιρ», Άνθρωπος, ...

MacIntyre, Alasdair

Άλλοι φιλόσοφοι

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΚΑΡΤ Επιστολές περί ηθικής και πολιτικής, μτφρ. Βασιλική Γρηγοροπούλου, επιμ.-σημ.-σχόλια Ευάγγελος ...

Descartes, René

Άλλοι φιλόσοφοι

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ Χρυσάνθη Αυλάμη, Βίκυ Ιακώβου, Σωτήρης Σιαμανδούρας, Γιώργος Φαράκλας (επιμ.), Ο Μακιαβέλι μετά ...

Machiavelli, Niccolò

Άλλοι φιλόσοφοι

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΡΩΛΣ Διαλέξεις στην ιστορία της πολιτικής φιλοσοφίας, επιμ. πρωτότυπου Samuel Freeman, μτφρ. Γρηγόρης Μολύβας, ...

Raws, John

Άλλοι φιλόσοφοι

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΧΕΓΚΕΛ Πρόλογοι & Εισαγωγές, μτφρ.-ερμηνευτικά σχόλια Παναγιώτης Θανασάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ...

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Άλλοι φιλόσοφοι

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ Για τη φιλολογία, επιλογή κειμένων-μτφρ.-επιλεγόμενα: Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, Περισπωμένη, Αθήνα 2019 ...

Nietzsche, Friedrich

Άλλοι φιλόσοφοι

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΓΚΑΝΤΑΜΕΡ Μουζακίτης, Άγγελος, «Η έννοια του παιχνιδιού στον Hans-Georg Gadamer», στο Γιώργος Π. Πεφάνης (επιμ.), Η ...

Gadamer, Hans-Georg

Άλλοι φιλόσοφοι

Τσαρλς Ταίυλορ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΙΥΛΟΡ «Η δημοκρατία είναι μια έκφραση της αγάπης του Ευαγγελίου» (συνέντευξη στον ...

Taylor, Charles

Άλλοι φιλόσοφοι