ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ Γιάννης Σταυρακάκης (AΠΘ), «Μετα-αλήθεια: Έννοια και χρήσεις», Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα ...

Μετα-αλήθεια

Θεματικές

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Γραμματικοπούλου, Ελένη (επιμ.), Ευθανασία: Η σημαντική του «καλοΰ» θανάτου, Εθνικό Ίδρυμα ...

Ευθανασία

Θεματικές

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ Αβραμοπούλου, Ειρήνη (επιμ.), Το συν-αίσθημα στο πολιτικό: Υποκειμενικότητες, εξουσίες και ...

Συν-αίσθημα (Affect)

Θεματικές

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Κακολύρης, Γεράσιμος, «Οι άνθρωποι ως αλληλοεξαρτώμενα όντα», Η Καθημερινή της ...

Αλληλεξάρτηση

Θεματικές

ΒΙΒΛΙΑ Μαρτινέτι, Πιέρο, Η ψυχή των ζώων, εισ.-μτφρ.-επιμ. Παναγιώτης Τσιαμούρας, Κυαναυγή, Αθήνα 2019. ...

Ζώο

Θεματικές

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Honig, Bonnie «Ο θρήνος της Αντιγόνης, η οδύνη του Κρέοντα: πένθος, ανήκειν και πολιτική της εξαίρεσης», ...

Αντιγόνη

Θεματικές

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟ Σεβαστάκης, Νικόλας, «Για τον ατομικισμό. Νεότερα και σύγχρονα μορφώματα», Αξιολογικά, τχ. 17 (Μάιος ...

Ατομικισμός

Θεματικές

Νεκροπολιτική ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ Mbembe, Achille, «Νεκροπολιτική», ιστότοπος Ennui and Riots, 25 Φεβρουαρίου 2017 (αναδημοσιευμένο ...

Νεκροπολιτική

Θεματικές

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ Tarinski, Yavor, «Κοινά αγαθά: Από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημοκρατική διαχείριση», μτφρ. Ιωάννα Μαραβελίδη, ...

Κοινά αγαθά

Θεματικές