ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΛΑΚΑΝ Weber, Samuel, Επιστροφή στον Φρόυντ: Η μετα-τόπιση της ψυχανάλυσης από τον Ζακ Λακάν (βιβλιοnet), επιμ. Διονύσης ...

Lacan, Jacques

Άλλοι διανοητές

Βιβλία για Βέμπερ Κτενάς, Γιάννης (επιμ.), Max Weber, 100 χρόνια μετά. Πολιτική, μεθοδολογία, ριζοσπαστική κριτική, Ευρασία, ...

Weber, Max

Άλλοι διανοητές

Wolfgang Iser ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΙΖΕΡ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη», μτφρ. Κώστας Αθανασίου, στο ...

Iser, Wolfgang

Άλλοι διανοητές