Συγχώρηση

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Derrida, Jacques, Συγχωρείν. Το ασυγχώρητο και το απαράγραπτο, μτφρ.-επιμ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Angelus Novus, Αθήνα 2017.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιακώβου, Βίκυ, «Η έννοια της συγχώρεσης στη H. Arendt», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 103, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σσ. 67-72.

Λαμπρόπουλος, Απόστολος, «Χρεοστάσιο, φιλοξενία, συγχώρηση – σε κρίση», Ποιητική, τεύχος 11ο, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013, σσ. 196-205. Επίσης στο Γ. Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 115-125.

Μπιτσώρης, Βαγγέλης, «Η συγχώρηση έναντι της ηθικής, του δικαίου και της πολιτικής», στο Jacques Derrida, Συγχωρείν. Το ασυγχώρητο και το απαράγραπτο, μτφρ.-επιμ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Angelus Novus, Αθήνα 2017, σσ. 265-282.

Πρώιμος, Κωνσταντίνος, «Η αναστοχαστική πλευρά της τέχνης: Συγνώμη και συγχώρηση σύμφωνα με τον πίνακα της επιστροφής του ασώτου υιού του Ρέμπραντ (C 1668)», Αξιολογικά, τχ. 27, Άνοιξη 2012, σσ. 165-177.

Πυροβολάκης, Ευτύχης, «Η επίορκη συγχώρηση: εμπειρία, γλώσσα, ευθύνη», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 339-352.

————, «Τι είναι, εάν υπάρχει, το “ασυγχώρητο” στον Derrida;», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 122-123, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2013, σσ. 135-140.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ

Προδρόμου, Γιώργος, «Matisklo: η λέξη της συγχώρεσης στον Jacques Derrida», Διπλωματική εργασία – Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2020.