Συγχώρηση

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ζουμπουλάκης, Σταύρος (επιμ.), Η συγχώρηση, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2014.

Derrida, Jacques, Συγχωρείν. Το ασυγχώρητο και το απαράγραπτο, μτφρ.-επιμ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Angelus Novus, Αθήνα 2017.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ιακώβου, Βίκυ, «Η έννοια της συγχώρεσης στη H. Arendt», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 103, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σσ. 67-72.

Κακολύρης, Γεράσιμος, «Ο Ζακ Ντερριντά για τη συγχώρηση», στο Χάρης Παπαχαραλάμπους (επιμ.), Γυναικοκτονία και Ποινικό Δίκαιο. Διδάγματα από την Κυπριακή Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2023, 269-286.

Λαμπρόπουλος, Απόστολος, «Χρεοστάσιο, φιλοξενία, συγχώρηση – σε κρίση», Ποιητική, τεύχος 11ο, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013, σσ. 196-205. Επίσης στο Γ. Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 115-125.

Μπιτσώρης, Βαγγέλης, «Η συγχώρηση έναντι της ηθικής, του δικαίου και της πολιτικής», στο Jacques Derrida, Συγχωρείν. Το ασυγχώρητο και το απαράγραπτο, μτφρ.-επιμ.-σημ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Angelus Novus, Αθήνα 2017, σσ. 265-282.

——–, «Βλαντιμίρ Ζανκελεβίτς. Η συγχώρηση και το απαράγραπτο», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Η συγχώρηση, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 2014, σσ. 481-511.

Πρελορέντζος, Γιάννης, «H συγχώρηση, το ασυγχώρητο και το απαράγραπτο στη γαλλική φιλοσοφία του δευτέρου μισού του εικοστού αιώνα, με έμφαση στον Vladimir Jankélévitch, τον Jacques Derrida και τον Paul Ricœur», στο Χάρης Παπαχαραλάμπους (επιμ.), (επιμ.), Γυναικοκτονία και Ποινικό Δίκαιο. Διδάγματα από την Κυπριακή Νομοθεσία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2023, σσ. 231-268.

Πρώιμος, Κωνσταντίνος, «Η αναστοχαστική πλευρά της τέχνης: Συγνώμη και συγχώρηση σύμφωνα με τον πίνακα της επιστροφής του ασώτου υιού του Ρέμπραντ (C 1668)», Αξιολογικά, τχ. 27, Άνοιξη 2012, σσ. 165-177.

Πυροβολάκης, Ευτύχης, «Η επίορκη συγχώρηση: εμπειρία, γλώσσα, ευθύνη», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 339-352.

————, «Τι είναι, εάν υπάρχει, το “ασυγχώρητο” στον Derrida;», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 122-123, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2013, σσ. 135-140.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ

Προδρόμου, Γιώργος, «Matisklo: η λέξη της συγχώρεσης στον Jacques Derrida», Διπλωματική εργασία – Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2020.