Φουρτούνης, Γιώργος

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Η απορία του υποκειμένου: Φουκώ, Αλτουσέρ, Μπάτλερ», Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 106, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σσ. 51-58.

——–, «Για την επικαιρότητα μιας “παρωχημένης” επιστημολογίας» (με αφορμή το βιβλίο του Αριστείδη Μπαλτά, Για την επιστημολογία του Λουί Αλτουσέρ, Νήσος, Αθήνα 2002), Ο Πολίτης, τχ. 98, Μάρτιος 2002, σσ. 28-33.

———-, «Δομή, αστάθμητο και βία στην έννοια του τρόπου παραγωγής», Θέσεις (102), 2008.

——–, «Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ και η αλτουσεριανή επιστημολογία του μαρξισμού», Κρίση, τχ. 4, 2/2018.

———-, «Ο ύστερος υλισμός του Λ. Αλτουσέρ και η επιστημολογική τομή», Θέσεις (98), 2007.

———-, «Ο Λουί Αλτουσέρ και η επιστημολογική αντινομία του Μαρξισμού», Κριτική – Επιστήμη & Εκπαίδευση, τχ. 1 (2005), σσ. 5-16.