Φουρτούνης, Γιώργος

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

Αποδόμηση σε «τελική ανάλυση»: Ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ (1960-1969) και ο πρώιμος Ντερριντά, Νήσος, Αθήνα 2023.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Η απορία του υποκειμένου: Φουκώ, Αλτουσέρ, Μπάτλερ», Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 106, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σσ. 51-58.

——–, «Για την επικαιρότητα μιας “παρωχημένης” επιστημολογίας» (με αφορμή το βιβλίο του Αριστείδη Μπαλτά, Για την επιστημολογία του Λουί Αλτουσέρ, Νήσος, Αθήνα 2002), Ο Πολίτης, τχ. 98, Μάρτιος 2002, σσ. 28-33.

———-, «Δομή, αστάθμητο και βία στην έννοια του τρόπου παραγωγής», Θέσεις (102), 2008.

——–, «Ο Ετιέν Μπαλιμπάρ και η αλτουσεριανή επιστημολογία του μαρξισμού», Κρίση, τχ. 4, 2/2018.

———-, «Ο ύστερος υλισμός του Λ. Αλτουσέρ και η επιστημολογική τομή», Θέσεις (98), 2007.

———-, «Ο Λουί Αλτουσέρ και η επιστημολογική αντινομία του Μαρξισμού», Κριτική – Επιστήμη & Εκπαίδευση, τχ. 1 (2005), σσ. 5-16.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

Λάσκος, Χρήστος, «Αλτουσέρ, Σπινόζα, Ντεριντά» (Για το βιβλίο: Γιώργος Φουρτούνης,Αποδόμηση σε «τελική ανάλυση». Ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ (1960 -1969) και ο πρώιμος Ντεριντά, Νήσος, σελ. 726), alterthess, 25 Οκτωβρίου 2023.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Φουρτούνη, Αποδόμηση σε «τελική ανάλυση»: Ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ (1960-1969) και ο πρώιμος Ντερριντά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. στο New York University in Athens Τσακάλωφ 34, Αθήνα. Ομιλητές: Αθηνά Αθανασίου (Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Αριστείδης Μπαλτάς (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Παναγιώτης Σωτήρης (Διδάσκων ΕΑΠ, Δημοσιογράφος). Συντονίζει: Γρηγόρης Ανανιάδης (Αν. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο). (Βίντεο).

Φωτό: Πόλα Καπόλα