Τρωτότητα – Ευαλωτότητα

ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σωτήρης, Παναγιώτης, «Η άνιση ευαλωτότητα», In.gr, 8 Ιανουαρίου 2021.