Στυλιανού, Άρης

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

«Φόρος τιμής στον Χάιντεγκερ» (για το βιβλίο: Hannah Arendt, Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ είναι ογδόντα χρονών, μτφρ. Στέφανος Ροζάνης, επίμετρο Αλέξανδρος Σχισμένος, Έρμα, 2019, σελ. 63), Η Εφημερίδα των Συντακτών, Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, σ. 72.