Ροζάκης, Δημήτρης

Ο Δημήτρης Ροζάκης γεννήθηκε στην Κρήτη το 1967. Είναι λέκτορας σύγχρονης φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) από το Πανεπιστήμιο Χ του Παρισιού στο πρόγραμμα Ιστορία της Φιλοσοφίας υπό τη διεύθυνση του Jean-Luc Marion και διδακτορικό δίπλωμα από τη Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Σπουδών του Παρισιού υπό τη διεύθυνση του Vincent Descombes. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: φιλοσοφία της πράξης, φιλοσοφία του υποκειμένου, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία του μυθιστορήματος, θεωρίες του δίκαιου πολέμου, κοινωνική φιλοσοφία (μελέτη φαινομένων ανομίας, επανάστασης, εκμοντερνισμού).

ΒΙΒΛΙΑ

Qu’est-ce qu’un roman? 1st edn. Vrin (Chemins Philosophiques), 2007.

ΑΡΘΡΑ

«Η αλήθεια της βούλησης και το εύθραυστο των ανθρωπίνων. Από τον Λεβινάς στον Αριστοτέλη», Νέα Εστία, tχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008, σσ. 257-307.

«Η αναζήτηση του πραγματικού και η αλήθεια της βούλησης στη γαλλική φαινομενολογία», Νέα Εστία, τχ. 1801, Ιούνιος 2007.

«Pour un concept de vraisemblable moderne», στο Vincent Descombes, questions disputées. 1st edn. Nantes: Cecile Dufaut, 2007.

«Le recul de l’universalisme et l’implosion de l’esprit américain», Permanences, Révue Francohéllénique, 2003.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

Marion, Jean-Luc, «Γενναιοφροσύνη και φαινομενολογία: Παρατηρήσεις επί της ερμηνείας του καρτεσιανού cogito από τον Michel Henry», μτφρ. Δημήτρης Ροζάκης, στο René Descartes, Τα πάθη της ψυχής, εισ.-μτφρ. Γιάννης Πρελορέντζος, Κριτική, Αθήνα 1996, σσ. 231-269.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Παν/μιο Πελοποννήσου: Δημήτρης Ροζάκης