Πρώιμος, Κωνσταντίνος

Άρθρα του Πρώιμου

«Δαυίδ και Ιωανάθαν: Ο Rembrandt για τη φιλία ανάμεσα στον έρωτα και στην πολιτική», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 143-144, Οκτώβριος 2018 – Μάρτιος 2019, σσ. 127-133.

———-, «Η αγάπη για τα ερείπια. Αποδόμηση, ερμηνευτική βία και μεταφορά στα κείμενα ωριμότητας του Jacques Derrida», στο Γεράσιμος Κακολύρης (επιμ.), Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 500-510.

———-, «Η αναστοχαστική πλευρά της τέχνης: Συγνώμη και συγχώρηση σύμφωνα με τον πίνακα της επιστροφής του ασώτου υιού του Ρέμπραντ (C 1668)», Αξιολογικά, τχ. 27, Άνοιξη 2012, σσ. 165-177.

———–, «Σύστημα και σκέψη. Έννοιες της αρχιτεκτονικής κατά την αντιπαράθεση Peter Eisenman και Jacques Derrida» στο Ηλίας Κωνσταντόπουλος & Βενετία Καίσαρη (επιμ.), Η σημασία της φιλοσοφίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση, Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, Αθήνα, 2012, σσ. 329-342.

———–, «Μεταξύ τρέλας και ευθύνης. Η ερμηνεία της βιβλικής ιστορίας της θυσίας του Αβραάμ από τον Σώρεν Κίρκεγκωρ και τον Ζακ Ντεριντά» στο Αντώνης Λιοδάκης, Μανόλης Τζανάκης και Βίκυ Τσούρτου (επιμ.), Τέχνη και Ψυχιατρική, Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Προγραμμάτων «Επέκεινα», Αθήνα 2007, σσ. 249-262.

——–, «Το ερωτικό φαινόμενο. Οδηγός επιβίωσης», Άνθρωπος, τχ. 7, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2022, σσ. 106-117.

————, «Το μυστικό και η ευθύνη. O Jacques Derrida ως αναγνώστης του Søren Kierkegaard» στο Ευαγγελία Μαραγγιανού (επιμ.), Φιλοσοφίας Αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη, Ιωνία, Αθήνα, 2004, σσ. 505-517.