Πάγκαλος, Μιχάλης

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

«Εκκοσμίκευση, θρησκεία και επιστήμη στο Μια κοσμική εποχή του Τσαρλς Ταίυλορ», Φρέαρ, τχ. 25, Μάιος 2019, σσ. 19-39.

«Ηθική υποχρέωση, ελλειματικότητα και αγάπη», Άνθρωπος, τχ. 1, Ιανουάριος-Απρίλιος 2020, σσ. 31-48.

«Πέρα από τη μέθη της γνώσης, της αυτάρκειας και της δύναμης: Βιττγκενστάιν και Λεβινάς για τη θρησκεία, τη γλώσσα και την υποκειμενικότητα», Ένεκεν, τχ. 38, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015, σσ. 110-126.

«Μονοθεϊσμός, ελευθερία, αυτονομία και εντολή στη σκέψη του Λεβινάς», Νέα Εστία, Τεύχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008, σσ. 308-373.

«Μοναδικότητα μέσα στην καθολικότητα. Σκέψεις για τον Λεβινάς και τον Μπεννί Λεβί», Νέα Ευθύνη, τεύχος 10, Μάρτιος – Απρίλιος 2012, σσ. 160-169.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«Η δημοκρατία είναι μια έκφραση της αγάπης του Ευαγγελίου» (συνέντευξη του Τσαρλς Ταύλορ στον Μιχάλη Πάγκαλο και τον Διονύση Σκλήρη), Φρέαρ, τχ. 25, Μάιος 2019, σσ. 9-18.