Λάγιος, Θανάσης

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020

Stirner, Nietzsche, Foucault. Ο θάνατος του Θεού και το τέλος του ανθρώπου, Εκδόσεις Futura, Αθήνα 2012.

Θανάσης Λάγιος – Βάσια Λέκκα, Περί αυτοκτονίας: Το «απονενοημένο διάβημα» και οι βιο-πολιτικές νοηματοδοτήσεις του, Futura, Αθήνα 2020.

Θανάσης Λάγιος, Βάσια Λέκκα, Γρηγόρης Πανουτσόπουλος, Διάχυση συνόρων, χάραξη σωμάτων, σημεία καταγραφής, Futura, Αθήνα 2016.

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

«Ήταν ο Φουκώ απατεώνας;», Marginalia, τχ. 9, Ιούλιος 2019.

«Michel Foucault: Εξουσία και κριτική», Νεγκατίβα, τχ. 1, Μάιος 2019, σσ. 122-130.

«Ecce Homo? O Foucault και το ερώτημα της Ταυτότητας», στο Δ. Βασιλειάδου, Π. Ζεστανάκης, Μ. Κεφαλά, Μ. Πρέκα (επιμ.), (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, σσ. 25-41.

Θανάσης Λάγιος, Βάσια Λέκκα, «“Μένουμε σπίτι”: η βιοπολιτική οικο-νομία της υγείας», επιμ. κειμένου Γιώργος Ηλιάδης, Marginalia, τχ. 12 («Ζώντας με την πανδημία»), 4 Ιουλίου 2020.

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Υποκείμενο», Αστερισμοί Εννοιών, 1 Σεπτεμβρίου 2023.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Klossowski, Pierre, Το ζωντανό νόμισμα, εισαγ. Daniel W. Smith, μτφρ. Θανάσης Λάγιος, Πλέθρον, Αθήνα 2020.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Κουμασίδης, Ιορδάνης, «Μισέλ Φουκώ: Αποκαθήλωση και υπεράσπιση» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020), Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Αναγνώσεις», 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Μάης, Χρίστος, «Από την εύκολη κριτική στην κριτική της ευκολίας» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020), Marginalia, τχ. 8, 17 Απριλίου 2019.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Βιβλιοnet/Λάγιος