Λάγιος, Θανάσης

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020

ΆΡΘΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

«Ήταν ο Φουκώ απατεώνας;», Marginalia, τχ. 9, Ιούλιος 2019.

«Michel Foucault: Εξουσία και κριτική», Νεγκατίβα, τχ. 1, Μάιος 2019, σσ. 122-130.

«Ecce Homo? O Foucault και το ερώτημα της Ταυτότητας», στο Δ. Βασιλειάδου, Π. Ζεστανάκης, Μ. Κεφαλά, Μ. Πρέκα (επιμ.), (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, σσ. 25-41.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Μάης, Χρίστος, «Από την εύκολη κριτική στην κριτική της ευκολίας» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020), Marginalia, τχ. 8, 17 Απριλίου 2019.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Βιβλιοnet/Λάγιος