Λάγιος, Θανάσης

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020

Stirner, Nietzsche, Foucault. Ο θάνατος του Θεού και το τέλος του ανθρώπου, Εκδόσεις Futura, Αθήνα 2012.

ΆΡΘΡΑ ΤΟΥ ΛΑΓΙΟΥ

«Ήταν ο Φουκώ απατεώνας;», Marginalia, τχ. 9, Ιούλιος 2019.

«Michel Foucault: Εξουσία και κριτική», Νεγκατίβα, τχ. 1, Μάιος 2019, σσ. 122-130.

«Ecce Homo? O Foucault και το ερώτημα της Ταυτότητας», στο Δ. Βασιλειάδου, Π. Ζεστανάκης, Μ. Κεφαλά, Μ. Πρέκα (επιμ.), (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, σσ. 25-41.

Θανάσης Λάγιος, Βάσια Λέκκα, «“Μένουμε σπίτι”: η βιοπολιτική οικο-νομία της υγείας», επιμ. κειμένου Γιώργος Ηλιάδης, Marginalia, τχ. 12 («Ζώντας με την πανδημία»), 4 Ιουλίου 2020.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Klossowski, Pierre, Το ζωντανό νόμισμα, εισαγ. Daniel W. Smith, μτφρ. Θανάσης Λάγιος, Πλέθρον, Αθήνα 2020.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Μάης, Χρίστος, «Από την εύκολη κριτική στην κριτική της ευκολίας» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Περί φουκωφοβίας ή σχόλια γύρω από τις (αυτ)απάτες μιας «πολεμικής», futura, Αθήνα 2020), Marginalia, τχ. 8, 17 Απριλίου 2019.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΛΑΓΙΟ

Βιβλιοnet/Λάγιος