Κάλφας, Βασίλης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«Η τέχνη της φιλίας» (για το βιβλίο: Αλέξανδρος Νεχαμάς, Περί φιλίας, μτφρ.-επιμ. Θεοφάνης Τάσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2019, σελ. 328), Η Εφημερίδα των Συντακτών, Σάββατο 11 Μαΐου 2019.