Βιοπολιτική

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοντιάδης, Ξενοφών Ι., Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα. Ο κόσμος μετά τον Covid 19 [βιβλιοnet], Καστανιώτης, Αθήνα Μάιος 2020.

Φιλλιπίδης, Χρήστος, «Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό»: Πανδημία, βιοπολιτική και αντιεξέγερση, επίμετρο Θανάσης Λάγιος – Βάσια Λέκκα, future, Αθήνα 2020.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωτήρης, Παναγιώτης, «Πολιτικές της αρρώστιας και του φόβου. Σημειώσεις για την πολιτική και ιδεολογική διαχείριση της πανδημίας γρίπης H1N1», Θέσεις, τχ. 109, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Δουζίνας, Κώστας, «Η βιοπολιτική της επιδημίας (1)», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 30 Μαρτίου 2020.

——–, «Η βιοπολιτική της επιδημίας (2): Δικαιώματα», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 13 Απριλίου 2020.

——–, «Η βιοπολιτική της επιδημίας (3): Επιστήμη, Αντιστάσεις», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 27 Απριλίου 2020.

——–, «Πανδημία, βιοπολιτική και ανοσοασυλία», Η Αυγή, 13 Απριλίου 2020.

Μανουσέλης, Σπύρος, «COVID: η ιατρικοποίηση ως πολιτική κατά της πανδημίας»,Η Εφημερίδα των Συντακτών, 6 Φεβρουαρίου 2021.

——–, «Τα αδιέξοδα της βιοπολιτικής διαχείρισης της πανδημίας», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 13 Φεβρουαρίου 2021.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννοπούλου, Έφη, «Νέες ανισότητες, νέα βιοπολιτικά μοντέλα από την Ασία» (για το βιβλίο: Aihwa Ong, Neoliberalism as exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty [Ο νεοφιλελευθερισμός ως εξαίρεση: Μετασχηματισμοί στην πολιτειότητα και την εθνική κυριαρχία], Duke University Press, 2006), Η Αυγή, 15 Ιουνίου 2020.

Σωτήρης, Παναγιώτης, «Πολιτικές της ανοσίας» (για το βιβλίο: Mark Neocleous, The Politics of Immunity. Security and the Policing of Bodies, Verso 2022), in.gr, 1 Σεπτεμβρίου 2022.

Τζανάκη, Δήμητρα, «Ευγονική, Βιοπολιτική και ο Φαλλικός Αστικός Δυτικοευρωπαϊκός Πολιτισμός» (για το βιβλίο: Γιώργος Κόκκινος, «Άξια» και «Ανάξια» Ζωή. Ευγονική, Εκφυλισμός, Βιοπολιτική: Ο γιατρός στο ρόλο του κοινωνικού θεραπευτή και του εθνικού αναμορφωτή, Ταξιδευτής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2021 | 892 σελίδες), Marginalia, τχ. 13, 7 Οκτωβρίου 2021.