Προσφυγικό – Μετανάστευση

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Μιχαήλ, Σάββας, «Έξοδος χωρίς Γη της Επαγγελίας», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 165-173.

Μπαρτσίδης, Μιχάλης, «Ο εσωτερικός αποκλεισμός της Ευρώπης. Hotspot Politics vs. Κοσμο-πολιτική», Θέσεις, τχ. 138, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017.

Σκούμπη, Βίκη, «Αντί για “βδέλυγμα”, ένα μικρό θαύμα: η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο προσφυγικό», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 174-184.

Μπαντιού, Αλαίν, «Σχετικά με την υποτιθέμενη προσφυγική “κρίση”», αληthεια, τχ. 9, καλοκαίρι 2017, σσ. 137-150.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Δημήτρης Χριστόπουλος, «Τι εξέταση χρειάζεται η πολιτογράφηση», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 11 Σεπτεμβρίου 2017.

———-, «Δεν μου αρέσει το σπανακόρυζο…», Νέα Σελίδα, ένθετο: Ιδεογράμματα, 9 Ιουλίου 2017.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

d’Ambrosio, Luca, «Όταν η μετανάστευση είναι αδίκημα» (30/11/2010), ιστότοπος waltendegewalt (γαλλικά: εδώ).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Σωτηρόπουλος, Γιώργος, «Ενάντια στον ανθρωπισμό (των κυρίων)» (για το βιβλίο: Θανάσης Λάγιος, Βάσια Λέκκα και Γρηγόρης Πανουτσόπουλος, Διάχυση συνόρων, χάραξη σωμάτων, σημεία καταγραφής, εκδόσεις futura, Αθήνα, 2016) Θέσεις, τχ. 138, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017.