Φύλο

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΟ

Σηφάκη, Ευγενία, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.kallipos.gr), 2015.