Συν-αίσθημα (Affect)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Γκέλτης, Θεοδόσης, «Το συναίσθημα στη δημόσια σφαίρα: Μια διανοητική πρόκληση» (Για το βιβλίο: Ειρήνη Αβραμοπούλου (επιμ.), Το συν-αίσθημα στο πολιτικό: Υποκειμενικότητες, εξουσίες και ανισότητες στο σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ουρανία Τσιάκαλου, Νήσος 2017, σελ. 364), Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Αναγνώσεις», 9 Δεκεμβρίου 2018.