Πουλαντζάς, Νίκος

Νίκος Πουλαντζάς

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

«Οι κοινωνικές τάξεις σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία» (α’ μέρος), μτφρ. Δ. Μηλιάκης, Ο Πολίτης, τχ. 6, Νοέμβριος 1976, σσ. 47-54.

«Οι κοινωνικές τάξεις σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία» (β’ μέρος), μτφρ. Δ. Μηλιάκης, Ο Πολίτης, τχ. 7, Δεκέμβριος 1976, σσ. 60-66.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΝΙΚΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Τζαρέλλας, Διονύσης, «Κράτος και μετάβαση. Ο Νίκος Πουλαντζάς ως κριτικός της θεωρίας της δυαδικής εξουσίας», Θέσεις, τχ. 140, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2017.