Διατομικότητα

Διατομικότητα

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Μπαρτσίδης, Μιχάλης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης, Νήσος, Αθήνα 2014.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Αϊβαλής, Οδυσσέας, «Από τη συνάντηση στο δέσιμο: Η συνάντηση του αστάθμητου υλισμού με τη διατομικότητα», τχ. 134, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016.

Μπαρτσίδης, Μιχάλης, «Εισαγωγή», στου ιδίου (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης, Νήσος, Αθήνα 2014, σσ. .

———-, «O κόσμος της ζωής και ο κόσμος της ιστορίας», Θέσεις, τχ. 103, 2008, σσ. 115-122.

———-, «Για την έννοια της διατομικότητας, Μπαλιμπάρ και Σπινόζα», Θέσεις τχ. 95, σσ. 127-146.

Morfino, V., «Ατομίκευση και διατομικότητα. Από τον Σιμοντόν στον Αλτουσέρ», στο Μιχάλης Μπαρτσίδης (επιμ.), Διατομικότητα. Κείμενα για μια οντολογία της σχέσης. Αθήνα: Νήσος, 2014, σσ. 447-475.