Αναρχισμός

ΒΙΒΛΙΑ

Codello, F. – Colombo, E. – Ibánez, T. – Senta, A.  – Colombo, D., Ο κόσμος αλλάζει. Πώς αλλάζει ο αναρχισμός; Συγκλίσεις και αποκλίσεις: Μια συζήτηση, επιμέλ. Παναγιώτης Καλαμαράς, Ελευθεριακή Κουλτούρα, Αθήνα 2018

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

Haraway, Sam, «Ο Κροπότκιν, η εξουσία και το κράτος», μτφρ.-επιμ. Θοδωρής Σάρας, ιστοχώρος Autopoisis, Τρίτη 31 Αυγούστου 2010.

Morris, Brian, «Ανθρωπολογία και αναρχισμός», Πανοπτικόν 14 (2011).