Ζώο

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΖΩΟ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Lamy, Jerôme, «O homo sapiens δεν έχει πλέον το μονοπώλιο των δικαιωμάτων», επιμ. Βασίλης Παπακριβόπουλος, Η Αυγή της Κυριακής, ένθετο: «Monde Diplomatique», 28 Οκτωβρίου 2018.