Κοινά αγαθά

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Tarinski, Yavor, «Κοινά αγαθά: Από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημοκρατική διαχείριση», μτφρ. Ιωάννα Μαραβελίδη, Βαβυλωνία, τχ. 19, σσ. 11-13.