Κοινά αγαθά

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Tarinski, Yavor, «Κοινά αγαθά: Από την ελεύθερη πρόσβαση στη δημοκρατική διαχείριση», μτφρ. Ιωάννα Μαραβελίδη, Βαβυλωνία, τχ. 19, σσ. 11-13.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κωστάκης, Βασίλης, «Γιατί η βασισμένη στα κοινά ομότιμη παραγωγή αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.

Μπρούμας, Αντώνης, «Νόμος, Σύνταγμα και Κοινά», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.

Παπανικολάου, Γιώργος, «Η ανάδυση του ιδεολογικοπολιτικού ρεύματος των Κοινών», Η Αυγή της Κυριακής, Ένθετο: «Ενθέματα (4ος κύκλος)», 8 Ιουλίου 2018.